Ons onderwijs

Thematisch onderwijs

Dit schooljaar zal in het teken staan van thematisch werken met de methode Alles-in-1. Bij deze methode zijn nieuwsgierigheid en verwondering de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. Door de vakken binnen één thema te houden, scheppen we ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld. Daarnaast biedt Alles-in-1 vele differentiatiemogelijkheden en dagelijks afwisselende werkvormen en vaardigheden. Dit zorgt voor een brede ontwikkeling én zelfvertrouwen. Alles-in-1 komt tegemoet aan de verschillende manieren van leren en kunnen kinderen hun talenten laten zien (meer info is te vinden op http://www.alles-in1.org).

Talentontwikkeling

Elke maandag- en dinsdagmiddag is er een talentuur. Tijdens de talenturen krijgen de leerlingen les van vakkrachten. De leerlingen geven zelf aan, aan welke talenten zij willen ontwikkelen. Het afgelopen schooljaar hebben we de volgende vakkrachten gehad:

  • Judo
  • Tekenen
  • Muziek
  • Dans
  • Proefjes en experimenten
  • Robotica
  • Koken
  • Free running
  • Voetbal

De groep wordt in tweeën gesplitst. De ene helft van de groep heeft het eerste uur talentuur, de andere helft het tweede uur. Het voordeel is dat de leerkracht met een kleine groep leerlingen intensief aan het werk kan gaan met specifieke doelen alleen voor die leerlingen. Een win-win situatie wordt zo gecreëerd.

Bewegend leren

Als ouder weet u als geen ander hoe belangrijk het is voor uw kind om te bewegen. Door middel van de ‘Active floor’ leren de kinderen door te bewegen.
Active Floor is een interactieve beweegvloer met een hoge funfactor die bewegen, spelen en leren combineert. Met Active Floor bedienen kinderen spelletjes door te lopen, springen, hurken, rennen en draaien. Het spelaanbod varieert van puur vermaak tot educatieve spellen.
Uniek is de mogelijkheid om eenvoudig zelf spellen te ontwikkelen door eigen vragen, afbeeldingen en geluiden te uploaden. Zo maak je spellen voor alle leeftijdscategorieën en sluit de inhoud altijd aan op de leerdoelen. Naast de leerkrachten zullen deze spellen ook gemaakt worden door de leerlingen.
Active Floor is niet alleen gezond en leuk maar stimuleert ook de motorische, sociale en cognitieve vaardigheden van kinderen.’

Eigen leerdoelen

Wij willen het eigenaarschap van onze leerlingen vergroten. Wij willen de leerlingen inzicht bieden in hun leerproces. Met deze gedachte hebben wij het eigen leerdoelenboek geïntroduceerd. Iedere leerling van groep 3 t/m groep 8 krijgt zijn/haar eigen leerdoelenboek aan het begin van ieder schooljaar. Elke week plant, evalueert en bespreekt de leerling de eigen leerdoelen met de leerkracht. Tijdens de middag van talentuur komt de hele klas aan bod voor zo’n gesprek. Daarnaast is er minstens drie keer per week een moment waarop de leerlingen aan hun eigen leerdoelen kunnen werken.

Remedial teaching

Op onze school wordt de remedial teaching vormgegeven door de leraarondersteuner, reken- en taalspecialisten en de intern begeleider; samen vormen zij het team voor extra (individuele) aandacht. Leerlingen die op wat voor een manier dan ook extra aandacht nodig hebben, kunnen bij hen terecht.