‘Op naar de volgende stap!’

Missie en visie
Op de P.C. Hooftschool bereiden we kinderen altijd voor op de volgende stap. Hierbij bieden we een veilige omgeving voor iedereen, waarbinnen een ieder zich vrij voelt om te zijn en te ontwikkelen. Kinderen, teamleden en ouders kennen elkaar en werken samen aan vaardigheden. Door vertrouwen te hebben in onszelf en elkaar, kan een ieder zich maximaal ontplooien.

Identiteit
De P.C. Hooftschool is een openbare school. Op onze school school staat de deur open voor alle ouders en kinderen van alle achtergronden. Op de P.C. Hooftschool bereiden we alle kinderen voor op de volgende stap in hun leven. De kernwaarden van de school (veiligheid, vaardigheid, verbinding en vertrouwen) zijn leidend in hetgeen wat we de leerlingen op de P.C. Hooftschool mee willen geven in hún volgende stap. Ons onderwijs voldoet aan de landelijke kerndoelen (de wettelijke eisen waaraan het onderwijs moet voldoen).