Onze speerpunten

Onze speerpunten Sociale veiligheid Op de P.C. Hooftschool vinden we het belangrijk dat elke leerling zich veilig voelt. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de groepsdynamiek. Een veilig en pedagogisch klimaat is voor kinderen een voorwaarde om tot leren te komen. Ook tijdens de tussenschoolse opvang is er, door de aanstelling van pedagogisch medewerkers, veel tijd en ruimte voor …