Aanmeldprocedure

Aanmelden vanaf drie jaar
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2018 melden hun kind aan vanaf het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt. Dit mag pas bij drie jaar plaatsvinden omdat de Wet op het Primair Onderwijs dat stelt.

Stap 1: Oriënteren
Wanneer uw kind bijna 2 jaar is, ontvangt u een brief van de gemeente Den Haag waarin staat dat het belangrijk is om te gaan oriënteren op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. Dit is de eerste belangrijke stap.

Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regelmatig oudermiddagen- en ouderavonden. Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een van onze kennismakingsmomenten. Op de volgende momenten worden er informatieochtenden georganiseerd voor ouders:

06-12-2023

28-02-2024

29-05-2024

04-09-2024


Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via het volgende mailadres: info@pchooftschool.net
De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen. U maakt een voorkeurslijst van scholen.

Stap 2: Aanmelden
Vlak voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier PO toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind gaan aanmelden. Aanmelden bij een school voordat uw kind drie jaar is, is in deze aanmeldprocedure niet nodig en ook niet mogelijk. U gaat met het ingevulde aanmeldformulier naar de school van uw eerste keuze en levert deze in. Op het aanmeldformulier staat vermeld op welk moment u het aanmeldformulier bij de school in kan leveren. Ook broertjes en zusjes van kinderen bij ons op school moeten aangemeld worden in de aanmeldperiode die voor hen bestemd is. Dit geldt ook voor kinderen die al deelnemen aan onze peutergroep van 2Torentjes (2Samen) en Escamphof (JongLeren). Ook die peuters zullen aangemeld moeten worden met het Haagse aanmeldformulier en in de daarvoor bestemde aanmeldperiode.

Wij vragen u om uw aanmeldformulier zoveel mogelijk digitaal in te leveren bij onze school. Stuur het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier inclusief kopie van het legitimatiebewijs van uw kind naar info@pchooftschool.net.

Veilig kopie ID-bewijs bijsluiten
Klik op deze link om te lezen hoe u via de KopieID-app veilig een kopie ID van uw kind kunt afgeven, zonder app kan dit ook.

Zodra wij de aanmelding van uw kind hebben verwerkt in het aanmeldsysteem, ontvangt u een e-mail met een bevestiging aanmelding vanuit Onderwijs Transparant. Controleer uw gegevens, mocht u vragen hebben n.a.v. deze e-mail bevestiging neem dan contact op met onze administratie: 070 323 6232.

Meer aanmeldingen dan plaatsen
Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Op scholenwijzer.denhaag.nl kunt u zien hoeveel kindplaatsen wij maximaal hebben in het betreffende aanmeldjaar.

Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over vastgestelde aanmeldperioden. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperioden
De data van de aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl. U kunt uw kind slechts één keer aanmelden op een school met een leerlingplafond.

Voorkeurslijst van scholen
Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen (minimaal 5) invult op de voorkeurslijst. Hoe meer scholen u invult op deze lijst, hoe groter de kans dat uw kind geplaatst kan worden op een school in Den Haag.

Voorrangsregels
Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
  • uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk 2Torentjes (2Samen) en Escamphof (JongLeren).

De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels. Als u voldoet aan de voorrangsregel(s), dan krijgt u voorrang op de school. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er geloot. Als uw kind niet kan worden geplaatst op de school van uw eerste keuze, dan wordt gekeken of de school van uw tweede keuze plaats heeft voor uw kind, daarna naar de school van derde keuze enzovoorts. Voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing!

Stap 3: inschrijven
Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van uw lijst met scholen van uw keuze, ontvangt u bericht vanuit AanmeldenPO waarin staat welke mogelijkheden er nog zijn.

Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school een afspraak voor inschrijving. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan pas bent u zeker van een plek.

Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?
Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden. Indien de school niet de gewenste zorg kan leveren, dan wordt er contact met u gezocht.

Andere vragen?
Heeft u nog vragen over de aanmeldprocedure, stel ze aan de school of stuur een e-mail naar de Ouder Servicedesk van AanmeldenPO (ouders@aanmeldenpo.nl).