Informatie voor ouders

Ouderbetrokkenheid
Dit thema is zeer belangrijk op onze school. De ouders van onze school voelen zich vrij om in gesprek te gaan met elkaar, de leerkrachten en de directie.

Wij hebben een zeer actieve ouderraad. Zij zijn de spil in het organiseren van feesten en partijen. Iedere klas heeft minstens één klassenouder, zij/hij is het aanspreekpunt voor de ouders. Onze bibliotheek wordt gerund door ouders.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaande ui drie ouders en drie personeelsleden denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u, als ouder leeft! De MR vergadert 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. U kunt u ons bereiken via mr@pchooftschool.net

Ouderraad
Alle feesten en partijen op onze school worden georganiseerd door onze ouderraad (OR), in samenwerking met de Scrumgroep Feesten & Partijen. Met behulp van de klassenouders organiseren zij feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en het zomerfeest.

Informatiemiddagen- en avonden voor nieuwe ouders
Voor ouders van kinderen die geïnteresseerd zijn om hun kinderen te plaatsen op de P.C. Hooftschool worden er regelmatig ouderbijeenkomsten georganiseerd. De volgende dagen hebben wij voor u gereserveerd:

woensdag 12 april 2023 tussen 10.00u-11.00u

donderdag 11 mei 2023 tussen 13.00u-14.00u

vrijdag 9 juni 2023 tussen 10.00u-11.00u

woensdag 13 september 2023 tussen 10:00u-11:00u


U kunt zich hiervoor aanmelden via info@pchooftschool.net