Aanmelden

Nieuwe leerlingen

Vanaf 1 oktober 2018 verandert de manier waarop u uw kind kunt aanmelden op onze school. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de ‘Wet op het primair onderwijs’. Ook komt de nieuwe procedure tegemoet aan wensen van ouders. De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015. De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor kinderen tot 4 jaar.

Aanmelden

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden op onze school, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op https://scholenwijzer.denhaag.nl/ Op onze school is beperkt plaats beschikbaar voor de kinderen die zich aanmelden. Als u uw kind wilt aanmelden, dan kunt u een afspraak laten inplannen door Conny Batenburg (070 323 62 32). Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht of u zich kunt inschrijven op onze school.

Inschrijven

Voor alle nieuwe leerlingen geldt dat er voorafgaand aan een inschrijving een gesprek en een rondleiding met de adjunct-directeur Carolien Lamaker plaats vindt. Op die manier krijgt u uitgebreide informatie over onze school, kunt u met uw kind de school bekijken en kunnen we kennis maken met elkaar. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we (6+) 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Tussentijdse instroom in groep 1 tot en met 8

Wanneer een leerling de overstap van de ene naar een andere basisschool maakt. Wordt er na het gesprek met Carolien Lamaker contact gezocht met de huidige school. Deze informatie helpt ons om vanuit het schoolperspectief informatie te krijgen over uw kind(eren).

Onderwijskundig rapport

Als er een leerling van een andere school op onze school komt ontvangen wij een onderwijskundig rapport. Hierin staan gegevens over de leerling. Pas na ontvangst van dit onderwijskundig rapport kan een kind definitief geplaatst worden. Dit rapport wordt ingevuld door de leerkracht en intern begeleider. Daarin staat met welke methodes uw kind heeft gewerkt, hoe uw kind heeft gepresteerd en welke ondersteuning uw kind heeft gekregen. Van dit onderwijskundig rapport kunt u van ons een kopie krijgen.