Algemene informatie

Kernwoorden

  • Rust, regelmaat en zorg
  • Thematisch onderwijs
  • Talentontwikkeling
  • Extra aandacht of uitdaging
  • Leren van en met elkaar

Missie en visie

Op de P.C Hooftschool krijgen leerlingen betekenisvol en thematisch onderwijs op maat, met de eigen mogelijkheden en interesses als leidraad. Leerlingen benutten hierbij de kansen van de digitale wereld. Op de P.C. Hooftschool ontwikkelen leerlingen kennis en vaardigheden door hun creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten. De leerlingen ontplooien hun persoonlijkheid, waarbij ze leren om zelfstandig te denken en werken. Op de P.C Hooftschool streven wij naar rust, orde en structuur, waardoor er aandacht is voor het van en met elkaar leren. Leerlingen worden gestimuleerd om vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander. Leerlingen leren om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid om zo het hoogst haalbare individuele doel te bereiken.

Identiteit

Wij zijn een openbare school. Wij staan open voor alle ouders en kinderen, voor iedere overtuiging, voor elke achtergrond. Er is bewust plaats voor elk kind: alle kinderen hebben recht op onderwijs dat hen voorbereidt op het deelnemen aan een veel vormige maatschappij. Het is een goede zaak dat kinderen met verschillende achtergronden al jong leren met elkaar om te gaan. Zo wordt juist ook veel gemeenschappelijks beleefd! Wij weten zeker dat kinderen het beste kunnen leren in een omgeving waar ze zich thuis en veilig voelen. Het klassen- en schoolklimaat speelt hierbij een grote rol. Ons onderwijs bevordert dat kinderen zich thuis voelen en dat ze willen leren. Ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen (de wettelijke eisen waaraan het onderwijs moet voldoen).