Contactgegevens

P.C. Hooftschool

Escamplaan 65
2547GA Den Haag
0703236232
https://www.pchooftschool.net
info@pchooftschool.net

Directeur: Kevin in ‘t Veld

Onze school maakt onderdeel uit van Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Algemene gegevens schoolbestuur

‘De Haagse Scholen’, stg. voor primair & spec. openb. onderw
Aantal scholen: 58
Aantal leerlingen: 14.521
http://www.dehaagsescholen.nl

Mijnschoolinfo

Via de website mijnschoolinfo informeren wij onze ouders. Iedere ouder krijgt een eigen inlog voor deze website. Hierop vindt u belangrijke data, informatie over de groep van uw kind(eren) en worden de gesprekken met de leerkracht ingepland.
https://17nq00.mijnschoolinfo.nl/

Stagiaires

Wil je op onze school stagelopen? Neem dan contact op met Ellen van Marrelo (e.vanmarrelo@pchooftschool.net).

Solliciteren

Open sollicitaties mogen gericht worden aan Kevin in ‘t Veld (k.intveld@pchooftschool.net).