Onze speerpunten

Sociale veiligheid

Op de P.C. Hooftschool vinden we het belangrijk dat elke leerling zich veilig voelt. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de groepsdynamiek. Een veilig en pedagogisch klimaat is voor kinderen een voorwaarde om tot leren te komen. Ook tijdens de tussenschoolse opvang is er, door de aanstelling van pedagogisch medewerkers, veel tijd en ruimte voor de sociale ontwikkeling van leerlingen.

Leesonderwijs

Op de P.C Hooftschool vinden we lezen belangrijk. De taalontwikkeling is een belangrijke bouwsteen voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarom schenken we op de P.C. Hooftschool extra aandacht aan het fonemisch bewustzijn (groepen 1/2) en het technisch & begrijpend lezen. Ook maken we het lezen voor de leerlingen leuk. Dit schooljaar zal er om die reden op school een nieuwe, open bibliotheek worden gebouwd.

Beweging

Beweging is goed voor elk kind. Buiten dat het leuk is, voelen kinderen zich door te bewegen fysiek en mentaal sterker. Op de P.C. Hooftschool maken we beweging belangrijk door het aanbieden van gymlessen door de vakleerkracht gym, minimaal twee keer per week voor alle groepen (inclusief de kleutergroepen). Daarnaast verweeft de school bewegend leren in het onderwijs, bijvoorbeeld door het gebruik van de Active Floor of het aanbieden van bewegelijke ‘energizers’ tussen de lessen door. Om dit om een goede manier in het onderwijs te verweven, heeft de school een coördinator bewegend leren in huis.

Tenslotte worden er zowel tijdens schooltijd (tijdens de Talenturen) als na schooltijd (door het naschoolse sportaanbod) extra bewegingsmomenten gecreëerd.

Talentontwikkeling

Elke maandag, dinsdag en donderdag vindt er Talentuur plaats. Tijdens de Talenturen krijgen de leerlingen les van vakkrachten. De leerlingen geven zelf aan, aan welke talenten zij willen ontwikkelen. Dit schooljaar worden er onder meerde volgende vakken aangeboden:

  • Sport en spel
  • Boogschieten
  • Judo
  • Taekwando
  • Muziekleer
  • Ontdek je instrument
  • Knutselen met de natuur
  • Constructie
  • Proefjes en ontdekken

De groep wordt in tweeën gesplitst. De ene helft van de groep heeft het eerste uur Talentuur, de andere helft het tweede uur. Het voordeel is dat de leerkracht met een kleine groep leerlingen intensief aan het werk kan gaan met specifieke doelen alleen voor die leerlingen. Een win-win situatie wordt zo gecreëerd.