Ouderinformatie

Ouderbetrokkenheid

Dit thema is zeer belangrijk op onze school. De ouders van onze school voelen zich vrij om in gesprek te gaan met elkaar, de leerkrachten en de directie.

Wij hebben een zeer actieve ouderraad. Zij zijn de spil in het organiseren van feesten en partijen. Iedere klas heeft minstens één klassenouder, zij/hij is het aanspreekpunt voor de ouders. Onze bibliotheek wordt gerund door ouders. Twee keer per week is er ’s morgens een koffiemoment waarbij de ouders elkaar kunnen ontmoeten.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaande ui drie ouders en drie personeelsleden denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u, als ouder leeft! De MR vergadert 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. U kunt u ons bereiken via mr@pchooftschool.net

Ouderraad

Alle feesten en partijen op onze school worden georganiseerd door onze ouderraad (OR). Met behulp van de klassenouders organiseren zij feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, het zomerfeest enzovoorts. Hierbij vragen zij andere ouders om te helpen en betrokken te zijn.