Ouderinformatie

Ouderbetrokkenheid

Dit thema is zeer belangrijk op onze school. De ouders van onze school voelen zich vrij om in gesprek te gaan met elkaar, de leerkrachten en de directie.

Wij hebben een zeer actieve ouderraad. Zij zijn de spil in het organiseren van feesten en partijen. Iedere klas heeft minstens één klassenouder, zij/hij is het aanspreekpunt voor de ouders. Onze bibliotheek wordt gerund door ouders.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaande ui drie ouders en drie personeelsleden denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u, als ouder leeft! De MR vergadert 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. U kunt u ons bereiken via mr@pchooftschool.net

Ouderraad

Alle feesten en partijen op onze school worden georganiseerd door onze ouderraad (OR), in samenwerking met de Scrumgroep Feesten & Partijen. Met behulp van de klassenouders organiseren zij feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en het zomerfeest.

Informatiemiddagen- en avonden voor nieuwe ouders

Voor ouders van kinderen die geïnteresseerd zijn om hun kinderen te plaatsen op de P.C. Hooftschool worden er regelmatig ouderbijeenkomsten georganiseerd, namelijk op de volgende data:

– dinsdag 8 november 2022, 09:00u – 10:30u
– dinsdag 17 januari 2023, 13:00u – 14:30u
– maandag 6 februari 2023, 09:00u – 10:30u
– maandag 22 mei 2023, 13:00u – 14:30u
– maandag 28 augustus 2023, 09:00u – 10:30u
U kunt zich hiervoor aanmelden via info@pchooftschool.net