Praktische informatie

Schooltijden


Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag
groep 1 t/m 4 van 08.15 – 11.30 uur en van 12.30 – 14.30 uur
groep 5 t/m 8 van 08.15 – 12.15 uur en van 13.00 – 14.30 uur

Woensdag
groep 1 t/m 8 van 08.15 – 12.00 uur

De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag en vrijdag. De groepen 1/2 gymmen bijna elke dag met de vakleerkracht gym of hun leerkracht.

Overblijf
Op onze school kan uw kind overblijven, hier zitten de volgende kosten aan:

4 dagen per week, €12,50 per maand per kind. Mocht u minder dagen dan 4 willen afnemen, dan gaat dit in overleg met de administratieve kracht Daphne Hoogenraad.

De overblijf wordt georganiseerd door overblijfouders, in samenwerking met de sociale veiligheidscoördinator van de school (Henny Toussaint).

Buitenschoolse opvang
De opvang 2Torentjes zit naast en in onze school. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun website.