Praktische informatie

Schooltijden
Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag
groep 1 t/m 4 van 08.15 – 11.30 uur en van 12.30 – 14.30 uur
groep 5 t/m 8 van 08.15 – 12.15 uur en van 13.00 – 14.30 uur

Woensdag
groep 1 t/m 8 van 08.15 – 12.00 uur

De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag en vrijdag. De groepen 1/2 gymmen bijna elke dag met de vakleerkracht gym of hun leerkracht.

Overblijf
Op onze school kan uw kind overblijven, hier zitten de volgende kosten aan:

4 dagen per week, €15,00 per maand voor het eerste kind. €5,00 voor de andere kinderen uit het gezin. Mocht u minder dagen dan 4 willen afnemen, dan gaat dit in overleg met de administratieve kracht Conny Batenburg.

De overblijf wordt georganiseerd door pedagogisch medewerkers van 2Samen en door hulpouders.

Buitenschoolse opvang
De opvang 2Torentjes zit naast en in onze school. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hun website.

Fysiotherapie
Elke vrijdag werkt Danielle Arents als kinderfysiotherapeut bij ons op school. Zij werkt vanuit de praktijk B&B Kidscare. Voor vragen en aanmeldingen kunt u haar e-mailen: danielle@benbkidscare.nl.